بازاریابی اجتماعی بازیافت در زلاندنو (متن کتاب)
نوشته استیو منزیس. ترجمه محمدرضا جوادی یگانه و علیرضا صادقی
تاريخ : بيستم و يکم مهر 1396 ساعت 11:48   کد : 7813

منزیس، لستیو (1390) .بازاریابی اجتماعی بازیافت در زلاندنو. ترجمه محمدرضا جوادی یگانه و علیرضا صادقی. تهران: طرح آینده (برای معاونت خدمات شهری شهرداری تهران).
متن کتاب را در اینجا ببینید