آیا به کهکشان جدید پا گذاشته ایم؟
میزگرد جامعه پویا با حضور دکتر نمکدوست، دکتر دوران و من
تاريخ : ششم آبان 1394 ساعت 20:54   کد : 7693
 میزگرد جامعه پویا. شماره دوم. مهر 1394. صص 20-25. اینحا را ببییند.