تحلیل گفتمان سیاسی رمان «تنگسیر» صادق چوبک
مقاله برگرفته از رساله دکتری اصغر احمدی
تاريخ : نوزدهم اسفند 1393 ساعت 23:40   کد : 635
 احمدی، اصغر و فردوس آقاگل­زاده و محمدعلی خلیلی و حسینعلی قبادی و محمدرضا جوادی یگانه (1393) «تحلیل گفتمان سیاسی رمان «تنگسیر» صادق چوبک» مجله مطالعات فرهنگی و ارتباطات. سال دهم. شماره 36. پاییز 1393. (اصل مقاله را در اینجا بخوانید) (لینک مجله)

 

تحلیل گفتمان سیاسی رمان «تنگسیر» صادق چوبک

چکیده

پژوهش حاضر با استفاده از نظریات متفکرانی هم­چون وسنو، کالینز، باختین، معدل و با کمک روش سه­ سطحی فرکلاف، به تحلیل گفتمان سیاسی تنگسیر صادق چوبک پرداخته است. پرسش تحقیق حاضر، آن است که چگونه می­توان این اثر را در نظم گفتمان سیاسی، به­ مثابه گفتمان، تلقی نمود و محتوای این گفتمان، چه­گونه، شک ل­گرفته است؟ در این راستا، پس از تحلیل سطوح توصیفی و تفسیری گفتمان سیاسی آن، با تاکید بر فرضیه­ های پنج­گانه، به مطالعه­ ی عوامل تاثیرگذار بر محتوای گفتمان مذکور پرداخته شده است. مهم­ترین یافته­ های این پژوهش حاکی از آن است که براساس افق اجتماعی سال­های نخستین دهه­ ی چهل، مبارزه به گفتمان حاکم، در دستور کار نویسنده قرار داشته است. این اثر ادبی، نه­ تنها در تقابل گفت­ و گویی با گفتمان حاکم، بلکه در گفت ­و گو با سایر گفتمان­های موجود آن زمانه، شکل گرفته است. جهان  اید­ئولوژیکی حاکم بر آن دوران و منافع گروه­ها و گفتمان­های رقیب، به محتوای تنگسیر، جهت­گیری خاصی داده است و به همین دلیل، کم­ترین اثر را از سرمایه­ ی فرهنگی چوبک پذیرفته است، و برخلاف اغلب آثار وی، اثری متعهدانه و کاملا سیاسی، قلمداد می­شود.