کارگاه بازاريابي اجتماعي در حوزه خدمات شهري
تاريخ : پانزدهم خرداد 1390 ساعت 18:01   کد : 412

کارگاه بازاریابی اجتماعی

جلسه اول و دوم کارگاه بازاریابی اجتماعی در خدمات شهری در 4 خرداد 1390 برگزار شد. اصل خبر را از اینجا و اینجا بخوانید و پاورپوینت کارگاه (بدون عکس های حجیم) را در اینجا و اینجا و اینجا ببینید. عکس های کارگاه را هم در اینجا ببینید.

کارگاه بازاریابی اجتماعی در خدمات شهری به ابتکار کمیته علمی دومین جشنواره مشارکت شهری و شهروندی در محل دبیرخانه این جشنواره برگزار شد که درآن دکتر محمد رضا جوادی یگانه، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و دبیر کمیته علمی جشنواره به عنوان مدرس کارگاه در دو کلاس به طرح و بررسی بازار یابی اجتماعی و نقش آن در درک نیازهای اجتماع پرداختند.

دکتر جوادی یگانه در این کارگاه در ابتدا مقدمه و تعریفی کلی از بازاریابی اجتماعی ارائه کرده و به صورت کارگاهی به بسط موضوع پرداخته و از طریق آن با درگیر کردن حضار در کارگاه سعی در تفسیر بازاریابی اجتماعی نمودند. تبلیغات بعنوان یکی از اساسی ترین ارکان بازاریابی اجتماعی یکی دیگر ار بحث های کارگاه بود که در آن به نمایش چند تیزر تبلیغاتی از جنبش های تبلیغاتی معروف، شرایط نقد و بررسی عملکرد بازاریابان اجتماعی در این عرصه برای شرکت کنندگاه در کارگاه فراهم آمد.

بر اساس این گزارش، بازاریابی اجتماعی یکی از روش های بازیافتن نیازهای اجتماعی است که میتوان از طریق آن علاوه بر درک نیازهای جامعه به راه حل هایی در جهت پاسخگویی بدان ها روی آورد. در واقع بازار یابی اجتماعی یکی از شاخه های بازار یابی است که با تغییر ماهیت در حوزه کاری خود باعث شده است که به جای مسایل اقتصادی و صرفاً نیازهای اقتصادی, بازاریابان اجتماعی به سمت و سوی مسائل و مشکلات اجتماعی کشیده شوند.

دبیرخانه جشنواره مشارکت شهروندی و خدمات شهری, با آگاهی از نقش بازار یابی اجتماعی در شناخت هر چه بیشتر مسائل جامعه و برای هماهنگی و کمک به واحدهای تابعه معاونت خدمات شهری شهرداری تهران اقدام به برگزاری کارگاه بازاریابی اجتماعی کرد و نمایندگان واحدهای خویش را در معرض آموزش های مورد نظر قرار داده است.

بنابراین گزارش، جشنواره مشارکت شهروندی و خدمات شهری از آنرو که دومین دوره برگزاری خویش را تجربه می کند در این صدد بوده است که با توجه به تجربه برگزاری دوره ی قبل، با فراهم آوردن بستر مناسب در جهت درک نیازهای اجتماعی شهروندان از طریق آموزش نمایندگان سازمان های مطبوع معاونت خدمات شهری, بتواند درک خویش را از نیازهای شهروندان شهر تهران به روزتر کرده و در جهت رفع و حل مشکلات و معضلات شهری شهروندان موثر واقع شود.

از سوی دیگر؛ جشنواره مشارکت شهری و خدمات شهری از آنجا که با برگزاری همایش های علمی و فراخوان مقالات سعی کرده است که ارتباط بین دانشگاه و شهرداری تهران را افزایش دهد میتواند با استفاده از این پتانسیل در برگزاری کارگاه های علمی همچون بازاریابی اجتماعی و مسائل شهری، مضامین مورد نظر و اهداف جشنواره را در میان مدت و بلند مدت تحت پوشش قرار داده و با اموزش کادر اجرایی شهرداری و انتقال تجربه های ایشان به واحد های علمی، تعاملی هرچه بیشتر را در بین دو حوزه شهر تهران برقرار کند.

بر این اساس، کارگاه بازار یابی اجتماعی در دو جلسه متفاوت برگزار شد که در کلاس اول ابتدا بازاریابی اجتماعی تعریف و تفسیر شد. و در جلسه دوم نیز که به صورت کارگاهی برگزار شد با توجه به آموخته های کلاس اول و تجربه های اجرایی در مورد مسایل مورد نظر بحث و گفتگو انجام گرفت که از خلال آن میتوان به گفتگو در مورد چگونگی استفاده از بازار یابی اجتماعی در حل مسایل و معضلات شهری برای سازمانهای معاونت خدمات شهری یاد کرد.