مخاطب شناسي رمان هاي عامه پسند عاشقانه ايراني/ آسيه ارحامي
 
تاريخ : پانزدهم مهر 1388 ساعت 17:14   کد : 304

مخاطب شناسي رمان هاي عامه پسند عاشقانه ايراني. . نوشته آسيه ارحامي. گروه مطالعات زنان دانشگاه تهران. استاد راهنما:محمدرضا جوادي يگانه. استاد داور: دكتر يوسف اباذري. دفاع: 15 مهر 1388. نمره: 19.


پاورپوينت ارائه شده در جلسه دفاع را در اينجا ببينيد.