نتايج سنجش مطالعه کتابخواني در ايران
 
تاريخ : نوزدهم ارديبهشت 1388 ساعت 11:41   کد : 274

به نقل از خبرگزاري مهر- ۱۸ ارديبشهت ۸۸ (اصل خبر)منصور واعظی با ارائه نتایج سنجش مطالعه کتابخوانی در ایران گفت: متوسط مطالعه در ایران 18 دقیقه است و رمان و ادبیات داستانی در اولویت مردم برای کتابخوانی قرار دارد. به گزارش خبرنگار مهر، منصور واعظی دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی ایران عصرروزچهارشنبه 16 اردیبهشت در نشست "الگوی مصرف کتاب در ایران، آسیب شناسی " که در سرای اهل قلم مستقر در نمایشگاه کتاب برگزار شد گفت: سال گذشته موضوع مطالعه و ارتقای فرهنگ کتابخوانی مفید را اصلی ترین هدف خود قرار دادیم و تصمیم گرفتیم تا وضعیت کتابخوانی را به صورت علمی بسنجیم.

وی افزود: همه سنجشهایی که تا کنون درباره کتابخوانی شده بود نشان می داد که افراد تنها بر اساس حدس و گمان خود درباره این این امر صحبت می کنند درحالی که سنجش آمار کتابخوانی نیازمند یککار دقیق وکارشناسانه است.

فقط سه درصد خطا

واعظی در ادامه تصریح کرد: سنجش کتابخوانی که نشان داد هر ایرانی به طور متوسط 18 دقیقه مطالعه دارد حاصل همین تحقیقات بود که سال گذشته از زبان وزیر فرهنگ و ارشاد اعلام شد. جامعه آماری دراین سنجش که دقیقترین شیوه سنجش کتابخوانیاز گذشته تا به حال است افراد 12 سال به بالا که ساکن ایران بودندتعیین شد و پس ازسنجش نتایج با استفاده از نرم افزارspss ارزیابی شد که نتیجه استنباط نشان داد در این سنجش سه درصد احتمال خطا وجود دارد.

وی اظهار داشت: افراد نمونه که از این جامعه آماری انتخاب شد دو هزار و 29 نفر بودند که نمونه به صورت چند مرحله ای در آذر و آبان ماه سال گذشته انجام شد و موضوعسنجش مطالعه در ایران به سه دسته تقسیم شد، اول سنجش میزان کتاب و کتابخوانی در ایران، دوم مطالعه روزنامه در ایران و سوم مطالعه نشریات غیر روزنامه ای در ایران بود. ما مطالعات درسیرا ازاین سنجش جدا کردیم.

دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی ایراندر ادامه گفت: نتایج این نظرسنجی نشان داد که متوسط مطالعه غیردرسی هر ایرانی روزانه 18 دقیقه است که این مطالعه روزانه در میان افراد باسواد 22 دقیقه و در میان کسانی که اهل مطالعه هستند، 39 دقیقه است.

متاهلین کمتر از مجردها کتاب می خوانند

به گفته واعظیمیانگین مطالعه مردان و زنان در ایران هیچ تفاوتی ندارد اما متاهلین کمتر( با میانگین 17 دقیقه) از مجردها (با میانگین 21 دقیقه) مطالعه می کنند. همچنین میزان مطالعه غیر درسی در میان گروههای سنی 12 تا 30 سال 21 دقیقه در روز، در میان30 تا 50 سال 18 دقیقه در روز و بالای 50 سال 6 دقیقه در روز است.

وی افزود: مطالعهبر اساس تحصیلات نیز نشان می دهدافراد با تحصیلات ابتدایی کمتر از 6 دقیقه درروز کتاب می خوانند، افراد با تحصیلاتابتدایی تا دیپلم نیز18 دقیقه و افراد با تحصیلات عالیه 38 دقیقه در روز کتاب می خوانند. اما میزان مطالعه بر اساس درآمد خانوارهای ایرانینیز نشان می دهد خانوارهای با حقوق ماهیانه کمتر از 500 هزار تومان 16 دقیقه، خانوارهای با حقوق 500 هزار تا یک میلیون تومان 23 دقیقه و خانوارهای با حقوق ماهیانه بالاتر از یک میلیون تومان 32 دقیقه در روز است.

رمان و داستان اول شدند

واعظی ادامه داد: سنجش میزان کتابخوانی بر اساس اولویت موضوعات مورد علاقه مردم نشان می دهد رمانو داستان با 6/58 درصد در صدر قرار دارد و مطالعه موضوعات دینی (6/53 درصد)، قرآن و ادعیه( 7/50 درصد) و شعر (4/34 درصد) در رتبه های بعدی قرار دارند.

دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی ایران همچنین نتایج سنجش روزنامه خوانی در ایران را به شرح زیر اعلام کرد: 47/5 درصد از مردم ایران گفته اند روزنامه می خوانند و6/33 درصد پاسخ داده اند مطالعه روزنامهدر برنامه آنها جایی ندارد. همچنین4/17درصد نیز گفته اند بیسواد هستند. بقیه آمار هم گمشده است. در مجموع این آمارها نشان می دهد به طور متوسطهر ایرانی 44 دقیقه برای مطالعه روزنامه وقت صرف می کندودر این میان متوسط میزان مطالعه در میان مردان 51 دقیقه و در میان زنان 38 دقیقه است. همچنین میزان مطالعه افراد متاهل 39 دقیقه و افراد مجرد 55 دقیقه در روز است.

میلیونرها 77 دقیقه روزنامه می خوانند

در میان گروههای سنی 12 تا 30 سال میزان مطالعه روزنامه 49 دقیقه، 31 تا 50 سال 46 دقیقه و بالای 50 سال 31 دقیقه است. نتایج سنجش میزان مطالعه بر اساس تحصیلات هم نشان می دهد که افراد با تحصیلات ابتدایی 11 دقیقه در روز، افراد با تحصیلات ابتدایی تا دیپلم 56 دقیقه در روز و افراد با تحصیلات عالی 65 دقیقه در روز روزنامه می خوانند.

میزان مطالعه بر اساس درآمد خانوارها هم نشان می دهد که خانوارهایبا درآمد کمتر از 500 هزار تومان 41 دقیقه، خانوارهای با درآمد 500 هزار تومان تا یک میلیون تومان 60 دقیقه و خانوارهایبا درآمد بالاتر از یک میلیون ریال 77 دقیقه در روز است.

واعظی تصریح کرد: متاسفانه احصاء موضوعات مورد علاقه مردم در روزنامه خوانی نشان می دهد که صفحه حوادث روزنامه ها با 52 درصد در اولویت قرار دارد و مطالب ورزشی و سیاسی در رتبه های بعدی قرار دارند.

بقیه آمار گمشده است

ویدر ادامه به ارائه نتایج سنجش مطالعه نشریات غیر روزنامه ای پرداخت و گفت: در این سنجش8/41 درصد از مردم پاسخ دادند که مطالعه نشریات در کارهای روزانه شان وجود دارد و7/28 درصد گفته اند مطالعه نمی کنند. 4/17 درصد نیز پاسخ داده اند که سواد ندارند و بقیه آمار گمشده است.

واعظی همچنین متوسط مطالعه نشریات غیر روزنامه ای را 9 دقیقه در روز خواند و افزود: میزان مطالعه بین زنان و مردان 9 دقیقه در روز است. اولویت موضوعی نیز در مطالعه این نشریات به این ترتیب است که 35 درصد از مردم موضوعات اجتماعی را دنبال می کنند و مطالب طنز و سرگرمی، فرهنگی و ورزشی در رتبه های بعدی قرار دارند.

دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی ایران در ادامه سخنانش با مقایسه سنجش کتابخوانی در سال 87 و 78 و اذعان کرد: اگر چه امکان مقایسه بین این سنجشها وجود ندارد چراکه نوع سوالات در ایندو سنجشمتفاوت است اما می توانیم بگوییم که شاخص سنجش میزان مطالعه در سال گذشته بسیار دقیتر و مطمئن تر است.

وی یادآور شد: جامعه آماری سنجش سال 78خانوارهای مراکز 28 استان کشور بودند در حالیکه در سنجش سال گذشته کل جمعیت 12 سال به بالای ایران که ساکن شهر و روستا هستند به عنوان جامعه آماری محسوب شدند.
پیشرفت کرده ایم

واعظی با اشاره به پیشرفت چشمگیر فرهنگ کتابخوانی در کشور عنوان کرد: متوسط جمعیت کتابخوان در کشور در ده سال گذشته1/43 درصد بوده که این رقم در سال گذشته به6/50 درصد افزایش یافته است، همچنین میزان مطالعه روزانه کتاب در سال 76 ، به طور میانگین 6 دقیقه ومطالعه روزنامه و نشریات 31 دقیقه در روز بوده است درحالیکه در سال 87 متوسط مطالعه کتاب 18 دقیقه، روزنامه 44 دقیقه و نشریات 9 دقیقه در روز است.

دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی ایران همچنین با مقایسه اولویتهای موضوعی در میان کتابخوانان ایرانی از سال 53 تا سال 87 گفت: دکتر علی اسدی در سال 53 سنجشی انجام داد که در آن تنها اولویت موضوعات در کتابخوانی سنجیده شده بود و نشان می داد مردم در آن زمان بیشتر رمان و داستان می خوانند و کتابهای مذهبی، تاریخی و اجتماعی در رتبه های بعدی قرار دارد.

وی تاکید کرد:در مجموع نتایج این نظرسنجی و دو سنجش اخیرنشان می دهد که از سال 53 تا کنونرمان و داستان مهمترین اولویت مردم در مطالعه کتابهای غیر درسی است.