هشدار در مورد خطر جنسي شدن جامعه
گفتگو با برنا نیور
تاريخ : شانزدهم مرداد 1387 ساعت 16:49   کد : 197

برای مشاهده اصل مطلب اینجا را ببینید.
مجرمان حريم خصوصي چه بايد کرد؟

هشدار درمورد خطر جنسي شدن جامعه

اقبال به تماشاي حريم خصوصي افراد از عوارض جامعه اي است که بيش از حد جنسي شده است... به مسئله اشتباه نگاه مي کنيم. در اين مسئله حساس نقش مردان را ناديده گرفته و تنها به عاملان آن توجه مي کنيم. به زنان مي گوييم اگر عروسي مي رويد مواظب باشيد لباستان پوشيده باشد، استخر نرويد يا مواظب باشيد. اين پديده، پديده اي است که مجرمش تمام افراد جامعه هستند...کسي که يک زن مسلمان را بي حيثيت مي کند قطعا مستحق شديدترين مجازات ها است؛ شديدترين مجازات ها همراه با ريختن آبروي مجرم و مفتضح کردن او.به گزارش باشگاه جواني برنا،با اجراي مجددطرح ارتقاء امنيت اجتماعي ماموران نيروي انتظامي موفق به کشف دوربين مخفي در اتاق پرو يکي از فروشگاه هايلباس زنانه در شهر تهران شدند. شنيدن اين خبر باعث تداعي شدن اتفاق هاي ناگواري از ماجراهاي دوربين مخفي و بلوتوث هايي از اين اتاق ها بويژه درباره برخي افراد مشهور در کشور شد. اتفاقاتي که با پيشرفته شدن تکنولوژي رو به گسترش است. استفاده نادرست و ناجوانمردانه از تکنولوژي باعث شده است زنجير تکنولوژي به جاي کشيدن بشر به سوي کمال دور گردنش بپيچد و او را از بين ببرد.

و حالا هر از چند گاهي با شنيدن خبرهاي تاسف آور ديگري چون کار گذاشتن دوربين مخفي در اتاق پرو و يا استخر زنانه مسئله حادتر مي شود. وقتي ترسي عميق، مثل وسواس، تمام وجود تو را بگيرد مجبور شوي يا لباس را بدون پرو کردن بخري يا وقتي وارد اتاق پرو مي شوي تمام زواياي اين اتاق يک متر در يک متر را، چند بار، ورانداز کني و...مجرمان را بي آبرو کنيد

اينکه گرفتن فيلم هاي مخفي و هتک حيثيت با چه انگيزه اي از سوي برخي افراد انجام مي شود و چرا عموم مردم به ديدن اين فيلم ها اقبال نشان مي دهند، نکته مهم تري است که نبايد از ديد کارشناسان ناديده بماند.دکتر محمدرضا جوادي يگانه، عضو هيئت علمي گروه جامعه شناسي دانشگاه تهران در گفتگو با باشگاه جواني برنا مجازات افراد در تجاور به حريم خصوصي را متناسب با جرم ندانست و تاکيد کرد: "کسي که يک زن مسلمان را بي حيثيت مي کند قطعا مستحق شديدترين مجازات ها است؛ شديدترين مجازات ها همراه با ريختن آبروي مجرم و مفتضح کردن او."

وي با اشاره به نقش موثر رسانه در مجازات اين گونه مجرم ها گفت: "مجازات بايد علني شود و رسانه مي تواند نقش بسزايي در اين زمينهايفا کنند. در حکم قضايي نبايد رحم و رافتي به خرج داد. وقتي شخصي فيلم و عکس زن مومني را منتشر مي کند، که آثارش براي زمان طولاني مي ماند و از بين نمي رود، بايد مجازات اين فرد علني شود و بي آبرو کردن فرد در اين مجازات مهم است. "

چرا مردم از اين فيلم ها استقبال مي کنند؟

به گزارش برنا، جامعه اي که تا ديروز در همه ابعاد زندگي، اعم از زندگي شخصي و معماري شهري، سعي در حفظ حرمت ها و حيثت افراد داشت امروز به راحتي به حريم خصوصي افراد تجاور مي کند و به ريختن قبح اين موضوع دامن مي زند. و اين نکته اي است که جامعه شناسان با آسيب شناسي آن مي توانند گام مهمي در برخورد مردم با اينگونه جرم ها داشته باشند. اينکه چرا ديگر ديدن فيلم عروسي افراد مختلف ـ بويژه افراد سرشناس اعم ازبازيگران و فوتباليست ها و ...ـ عادي شده و بدتر از همه به نوعي تجارت(!) و سرگرمي روز براي برخي سودجويان تبديل شده است.

دکتر جوادي يگانه در ادامه گفتگو با برنا،پديده تجاوز به حريم خصوصي افراد از طريق پخش و ديدن فيلم و بلوتوث خصوصي را خطر بزرگيبراي جامعه دانست وبا اشاره به اينکه اتجاوز به حريم خصوصي از انجام جرم فراتر رفته و تبديل به مسئله اي اجتماعي شده، گفت: " با اين مسئله از منظر قضايي، شرعي برخورد نمي کنم. از منظر شرعي يک گناه و يک جرم تنها يکي است.مثلا زماني که يک قتل رخ مي دهد يک پديده رخ داده است اما وقتي انجام قتل عموميت پيدا کرد تبديل به مسئله اجتماعي مي شود، مانند انتشار و ديدن بلوتوث هاي حريم خصوصي و سي دي هاي ..."

عضو هيئت علمي گروه جامعه شناسي دانشگاه تهران در ادامه با نقد برنامه چراغ خاموش که تنها عوامل پخش کننده فيلم و عکس خصوصي را مقصر دانسته بود، تاکيد کرد: "گاهي ما مسئله را درست نمي شناسيم و تلاش مي کنيم مقصرهايي را پيدا کنيم.اينکه فيلم بردار وسي دي فروش را تنها مقصر اين ماجرا بدانيم، که البته مقصر هستند، کافي نيست. وقتي در جامعه اين پديده رواج پيدا کرد عده اي هم اقدام به فروش مي کنند. اما نکته قابل توجه اين است که چرا مردم اين فيلم هارا مي بينند؟

وي با اعتقاد به عوض شدن جاي مقصر و غير مقصر تصريح کرد: "به مسئله اشتباه نگاه مي کنيم. در اين مسئله حساس نقش مردان را ناديده گرفته و تنها به عاملان آن توجه مي کنيم. به زنان مي گوييم اگر عروسي مي رويد مواظب باشيد لباستان پوشيده باشد، استخر نرويد يا مواظب باشيد. اين پديده، پديده اي است که مجرمش تمام افراد جامعه هستند. سال ها پيش از اين که دو آمرد در مجلسي رقصيدند و قواعد هنجاري را زير سوال بردند اما در يک جلسه خصوصي بود و نبايد فيلمش پخش مي شد. جرم، جرم است اما در يک حريم خصوصي رخ داده است. فرد نخواسته است حرمت جامعه را زير سوال ببرد اما با پخش فيلم اين کار انجام مي شود. بنابراين کساني که فيلم را ديده اند به اندازه کساني که آن را پخش کرده اند، مقصرند. در حال حاضر رواج اين مسئله فراتر از مسئله قانوني و قضايي است."

مردان چشمان شان را درويش کنند

دکتر جوادي يگانه، اولين گام در حل اين مسئله اجتماعي را قبيح تلقي شدن تماشاي فيلم خصوصي ديگران دانست و ادامه داد: همانطور که خواندن نامه خصوصي ديگران زشت است، بايد ديدن آلبوم و فيلم خصوصي هم زشت و نکوهيده باشد. بايد شرايطي بوجود آيد که اگر کسي مرتکب چنين عملي شد از طرف ديگران مورد سرزنش قرار گيرد و جامعه او را تنبيه کند. بايد به شخص فهماند که تو حق نداري فيلم خصوصي ديگران را ببيني.

زماني به فردي که عامل پخش فيلم است مي گوييم اگر خواهر خودت هم بود، اين کار را انجام مي دادي؟ اما اين کافي نيست. آنهم در جامعه اي که متاسفانه تحقيقات نشان مي دهد ممکن است عده اي حتي به خواهر خودشان هم رحم نکنند. افراد بايد بدانند حق ندارند اين فيلم ها را تماشا کنند. اين درحالي است که حجاب زن رعايت مي شود اما کسي به مرد جامعه نمي گويد تو حق نداري ببيني! زن ها هم پذيرفته اند و برايشان عادي شده که مردي نگاهشان کند! "

اين جامعه شناس اولين مرحله مهار اين مسئله را تبديل شدن اين جرم از يک پديده آشکار به پنهان دانستکه يعني اگر کسي فيلم خصوصي هم مي بيند به زبان نياورد و ادامه داد: ممکن است شخصي هوس ران باشد و فرضا آلبوم خصوصي کسي را ناجوانمردانه نگاه کند. وقتي اين عمل قبيح شمرده شود به کسي نمي گويد اين کار را انجام داده است و از اينکه کسي بفهمد خجالت مي کشد.وي علت اقبال مردم به ديدن فيلم و بلوتوث خصوصي را جنسي شدن فضاي جامعه دانست و تصريح کرد: فضاي جامعه ما بيش از حد جنسي است. خيلي از افراد جامعه نمي توانند ازدواج کنند و نياز جنسي دارند، از طرف ديگر هم فقر جنسي در جامعه رواج دارد. در همه فيلم هاي تلويزيون و سينما مسئله زن مطرح مي شود. اقبال به تماشاي حريم خصوصي افراد از عوارض جامعه اي است که بيش از حد جنسي شده و اينکه همه چيز به ديد جنسي نگاه مي شود."

به گزارش برنا، اغلب کارشناسان معتقدند بايد جرم آشکار به يک جرم خجالت آور تبديل شود و شخصي که بلوتوث تماشا مي کند و آن را براي دوستانش مي فرستد بداند که به اندازه پخش کننده آن مقصر است...

بررسي فقهي اين پديده غير قابل توجيه و ورود به حريم خصوصي افراد، در گزارش بعدي برنا منتشر مي شود.