مجموعه مقالات همايش دين و رسانه در مجله Journal of Media and Religion
 
تاريخ : دهم فروردين 1387 ساعت 13:55   کد : 173

آخرين شماره مجله Journal of Media and Religion به مقالات پذيرفته شده همايش دين و رسانه اختصاص دارد. مقالات دكتر عبداللهيان، دكتر آيت اللهي، دكتر آزاد ارمكي، دكتر حسن حسيني، دكتر سعيدآبادي و بنده در كنار بازتاب هايي از شركت كنندگان خارجي در اين همايش در اين شاره چاپ شده است. براي ديدن مجله اينجارا بببينيد.