اصلاح خلقيات منفي
به نقل از سایت ایران 1404 هماهنگي در نظريه و روش؛ ضرورت اساسي براي اصلاح خلقيات منفي ايرانيان در سند چشم انداز
تاريخ : بيستم و سوم آذر 1386 ساعت 11:48   کد : 127
برای مشاهده اصل مطلب به اینجا مراجعه کنید.