ايران و ايراني، به تحقيق در صد سفرنامه دوران قاجاريه / زهرا پورعزيزي
 
تاريخ : سوم مهر 1386 ساعت 16:42   کد : 111

يک نمونه خوب از کارهاي تحقيقي دو ترم گذشته در باره خلقیات منفی ایراینان در سفرنامه ها، کار خانم زهرا پورعزيزي است که به بررسي کتاب انصاف پور پرداخته است. در اين کار دو نقطه ضعف هم ديده مي شود، يکي اينکه صفحاتي را که جملات سفرنامه ها را نقل کرده نياورده، ديگر اينکه نقد مهمي بر مطالب کتاب ارائه نکرده است. اين کارنوشت در اینجا ببینید.