منو سایت
تاريخ:هجدهم اسفند 1393 ساعت 23:20   |   کد : 631
فرهنگ و اخلاق اقتصادی ایرانیان در دوره مشروطه
مقاله برگرفته از رساله دکتری سمیه توحیدلو
 جوادی یگانه، محمدرضا و تقی آزاد ارمکی و سمیه توحیدلو (1391) «فرهنگ و اخلاق اقتصادی ایرانیان در دوره مشروطه». مطالعات فرهنگی و ارتباطات.  و ارتباطات. شماره 29. زمستان 1391. صص 11-40. (اصل مقاله را در اینجا بخوانید)


فرهنگ و اخلاق اقتصادی ایرانیان در دوره مشروطه


 

چکیده : توسعه و پیشرفت از جمله مفاهیم عامی است که بسیار درباره آنها سخن به میان آمده است. تلاش برای شناخت راه‌های بومی رشد و پیشرفت از جمله دغدغه‌های اساسی جامعه ایرانی در زمان حاضر بوده است. علیرغم چنین تلاشی به نظر می‌رسد توجه به کنشگر و فاعل انسانی در امر توسعه مغفول واقع شده است. روایتی صحیح از کنشگری اقتصادی ایرانیان نه در زمان حال و نه در گذشته‌ی تاریخی موجود نیست. آنچه هست تنها استیلای تئوری‌های کلانی است که به طرق مختلف دلایل عدم پیشرفت را توضیح داده‌اند. از این‌روست که در این مقاله تاکید و توجه ویژه‌ای بر خصوصیات فردی ایرانی در حوزه اقتصاد به عمل آمده و تلاش گردیده این خصائص در مقایسه و تطبیق با اخلاق اقتصادی‌ِ روایت شده توسط ماکس وبر از دیگر ادیان و خصوصا دین پروتستان قرار بگیرد. شاید از منظر مقایسه بتوان به توصیف و تبیینی از چرایی‌‌ِ عدم پیدایش روح سرمایه‌داری- در معنای وبری آن دست یافت. 

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان