منو سایت
يادداشت ها
نگاهي به بيانات رهبر انقلاب در نماز جمعه تهران
نگاهي به نقد موسوي به طنز عليه فاطمه رجبي
با تاكيد بر فيلم روز استقلال. منشتر شده در راه، ارگان جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران
چكيده ارائه شده به همايش ملي جوانان و هويت ايراني: همسازي عناصر ديني و ملي
در باره مجالات اخير در سايت هاي اساتيد
چهل و هشت انسان که به صورت ناگهانی، فشار جامعه از روی آنها برداشته شده است. این افراد در این شرایط چه می کنند و چه نوعی روابطی میان آنها رخ می دهد و اصولا آیا جامعه مجددا ایجاد می شود یا خیر. سئوال اساسی اجتماعی سریال این است و این مساله ای است که ذهن فلاسفه اجتماعی را به خود مشغول کرده است. هم بنیانگذاران جامعه شناسی و هم پیشینیان آن، مانند: روسو، هیوم، هابز و لاک و....
56789101112ابتدا