منو سایت
خلقیات ایرانی
منتشر شده در سالنامه روزنامه شرق
سرنوشت هر کس که در باره خلقیات ایرانیان کار می کند... نقد رجانیوز به سخنان دکتر سریع القلم
گزارش مرکز پژوهش های مجلس. به نقل از فرارو
پیشنهادی برای کارنوشت درس تاریخ اجتماعی ایران
مطلب منتشر شده در سایت الف
بررسی اجتماعی مهمترین اتهام تاریخی به ایرانی ها، در مصاحبه با همشهری جوان
ترجمه فصلی از کتاب جدید کاتوزیان با نام ایرانیان در مهرنامه
ترجمه مقاله نوشته شده در نیویورک تایمز در باره مصلحت و آبرو به عنوان دو مشخصه شخصیت ایرانی و تاثیر آن بر مذاکره ایران و آمریکا
مرور خصیصه های منفی سبک زندگی ایرانی- از سایت فردا
مقاله منتشرشده در مجله جامعه شناسی ایران
نوشته علی ثابت. منتشر شده در سایت تابناک
نوشته علیرضا بازارگان. منتشر شده در سایت عصر ایران
نقدی بر یک خصیصه رفتاری ایرانیان/ عصر ایران / عباس رضایی ثمرین
456789101112ابتدا