منو سایت
تاريخ:بيستم و سوم فروردين 1387 ساعت 01:29   |   کد : 178
جامعه شناسي خواندن
نگاهي به نظريه هاي خوانش ادبي/ حميد احمدي
به نقل از روزنامه اعتماد - 22 فروردین 1387
در تاريخ نظريه ادبي جديد در مورد خوانش سه رويکرد را مي توان آشکارا از هم بازشناخت؛ 1- مولف محور 2- متن محور 3- خواننده محور. رويکرد چهارمي هم هست که بر تعامل ميان متن و خواننده استوار است و از آن به عنوان راه ميانه ياد کرده اند ....

برای مشاهده متن قسمت اول مقاله به اینجا مراجعه کنید

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان